Une erreur est survenue

Une erreur est survenue

3 redenen om het Fonds Erasme te steunen

1. U draagt een steentje bij tot medische vooruitgang

Onderzoek is van essentieel belang voor de ontwikkeling van de geneeskunde. Het biedt inzichten in problemen waarmee we vandaag te kampen krijgen en reikt innovatieve oplossingen aan. Zonder het Fonds Erasme zouden heel wat belangrijke wetenschappelijke onderzoeksprojecten nooit zijn uitgevoerd.
Om de wetenschappelijke vooruitgang te bevorderen, ondersteunt het Fonds Erasme onderzoeksprogramma’s in zeer diverse domeinen: pulmonologie, cardiologie, neurowetenschappen, gastro-enterologie, genetica, orgaantransplantatie, multiple sclerose, nucleaire geneeskunde, zeldzame ziekten ...

2. U draagt bij tot de vorming van competente jonge artsen door hen aan onderzoek te laten deelnemen

Het Erasmus Ziekenhuis is verbonden aan de Université libre de Bruxelles - ULB -. Met haar academisch ziekenhuis wil de ULB een topniveau garanderen in zowel medische zorg, opleidingen voor toekomstige geneeskundigen als medisch onderzoek. Een goede kwaliteit op het gebied van zorg, onderwijs en onderzoek is een belangrijke voorwaarde voor de continue verbetering van de gezondheid. En dat geldt voor alle mogelijke (zeldzame en courante) ziekten. Bovendien biedt onderzoek een unieke leerschool voor studenten. Ze leren nauwkeurig te werk te gaan en kritisch te zijn. Op die manier helpt onderzoek om de kwaliteit in de moderne geneeskunde te garanderen.

3. Projecten worden uitvoerig wetenschappelijk gescreend

Elk jaar doet het Fonds Erasme projectoproepen. Daarbij richt het fonds zich tot artsen werkzaam in het Erasmus Ziekenhuis of tot onderzoeksteams. Een wetenschappelijke commissie van onafhankelijke experten bestudeert de kwaliteit van de ingediende dossiers en nodigt de kandidaten ook uit om hun project te verdedigen. De keuze van de projecten is uitsluitend gebaseerd op wetenschappelijke argumenten en wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Bestuur van het Fonds Erasme.

Het Fonds Erasme, dat zijn:

92 gepassioneerde, boeiende onderzoekers Onderzoek naar allergieën, psoriasis, problemen met gezelschapsdoofheid, cerebrovasculaire accidenten (CVA), genetische aandoeningen, nier- en longtransplantatie … maar ook vaker voorkomende ziekten zoals darmkanker.

Wenst u ook het onderzoek binnen het Fonds Erasme steunen?

Dan kunt u een gift doen via onze website of op onderstaand rekeningnummer:

 

ULB – Fonds Erasme
Lenniksebaan 808
1070 Brussel

BE45 6760 9022 2389

Met de mededeling "Steun voor medisch onderzoek”

Giften vanaf € 40 zijn fiscaal aftrekbaar.

BEDANKT aan iedereen die medisch onderzoek steunt!